Verbod op asbestdaken Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden

Asbestdaken verboden in 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Zelf verantwoordelijk

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal € 75 miljoen beschikbaar.

Verbod geldt niet voor materiaal onder de dakbedekking

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Referenties van Checkpoint Milieu

 • Asbestinventarisatie type A en B gebouw Langezijds op het terrein van de UT Enschede

  Asbestinventarisatie type A en B gebouw Langezijds op het terrein van de UT Enschede

 • Asbestinventarisatie Type B hotel Europa Terschelling west

  Asbestinventarisatie Type B hotel Europa Terschelling west

 • Asbestinventarisatie A en B voormalige MAVO te schoonebeek

  Asbestinventarisatie A en B voormalige MAVO te schoonebeek

 • Asbestinventarisatie type B onderzoek politiebureau te Barneveld

  Asbestinventarisatie type B onderzoek politiebureau te Barneveld