Asbestinventarisatie Type O, A & B Jarenlange ervaring in diverse functies op elk vakgebied

Asbestinventarisatie Type O, A & B

Asbestinventarisatie (Type O)

De Type O inventarisatie is uitermate geschikt bij de ver- of aankoop van een pand of woning. Het betreft hier alleen een visuele beoordeling van de aanwezigheid, soort en staat van asbestverdacht materiaal (dus geen monstername). Informatie welke van groot belang is bij het bepalen van de uiteindelijke prijs.

Asbestinventarisatie (Type A)

Op basis van deze asbestinventarisatie zal de gemeente u de sloopvergunning verlenen die u nodig heeft. Het gehele bouwwerk wordt onderzocht op asbestverdachte materialen. Hierbij kan licht destructief onderzoek plaatsvinden.
Van elk verdacht materiaal wordt zo mogelijk een monster genomen die voor analyse naar een erkend laboratorium wordt gebracht. Er wordt een rapportage opgesteld met een algemeen saneringsadvies en een duidelijk overzicht van waar de asbesthoudende materialen zich bevinden, verduidelijkt met foto's en een overzichtstekening.

Asbestinventarisatie (Type B)

Indien tijdens de Type A inventarisatie een redelijk vermoeden ontstaat dat er verborgen asbest in het bouwwerk aanwezig is, of als niet alle ruimtes toegankelijk waren, dient deze aanvullende B inventarisatie tijdens de daadwerklijke sloop uitgevoerd te worden.
Het destructieve onderzoek wordt uitgevoerd met een gecertificeerde asbestverwijderaar. Op de werklocatie dient een decontaninatie-unit aanwezig te zijn voor calamteiten.Deze voorwaarde maakt ook deel uit van de verleende vergunning door de gemeente. De werkzaamheden verlopen verder zoals bij Type A. Deze rapportage ontvangt u als opdrachtgever, maar wordt in regel ook verzonden naar de Gemeente en het asbestsaneringsbedrijf.

Referenties van Checkpoint Milieu

 • Asbestinventarisatie type A brandschade zendmast hoogersmilde

  Asbestinventarisatie type A brandschade zendmast hoogersmilde

 • Asbestinventarisatie A en B voormalige MAVO te schoonebeek

  Asbestinventarisatie A en B voormalige MAVO te schoonebeek

 • Asbestinventarisatie type A aanvullend marineboot Hs. Ms. Roermond

  Asbestinventarisatie type A aanvullend marineboot Hs. Ms. Roermond

 • Asbestinventarisatie type A kleedgebouwen voetbal gemeente Emmen

  Asbestinventarisatie type A kleedgebouwen voetbal gemeente Emmen