Links Meer informatie over de wetten & regels op het gebied van asbest

Links

Infomil
InfoMil informeert overheden over milieuwetgeving, beleid, vergunningen en handhaving. InfoMil is een schakel tussen het beleid van VROM en de uitvoering door gemeenten, provincies en waterschappen.
Naar website »

Asbestwetgeving
Voorafgaand aan de sloop- en/of renovatie moet, op een aantal specifieke uitzonderingen na zoals vermeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, altijd een asbestinventarisatierapport worden opgesteld.
Naar website »

Ascert
Website van de Stichting Certificatie Asbest.
Op 2 mei 2005 is de Stichting Certificatie Asbest opgericht. Zij vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol met betrekking tot de wettelijk verplichte certificatie.
Naar website »

Ministerie van VROM
VROM is samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.
Naar website »

Asbestslachtoffers.nl
Het IAS is een gezamenlijk initiatief van het Comité Asbestslachtoffers, werkgevers- en werknemersorganisaties, het Verbond van Verzekeraars en de Overheid.
Naar website »

Referenties van Checkpoint Milieu

 • Aanvullende inventarisatie type A Rijksmuseum Amsterdam

  Aanvullende inventarisatie type A Rijksmuseum Amsterdam

 • Asbestinventarisatie type A en B gebouw Langezijds op het terrein van de UT Enschede

  Asbestinventarisatie type A en B gebouw Langezijds op het terrein van de UT Enschede

 • Asbestinventarisatie Type B hotel Europa Terschelling west

  Asbestinventarisatie Type B hotel Europa Terschelling west

 • Asbestinventarisatie type A tankstation Utrecht

  Asbestinventarisatie type A tankstation Utrecht